HOENDIEP 1 – 9718 TA GRONINGEN

Ergotherapie Groningen

Ondervindt u beperkingen in uw dagelijks leven door een ongeval, ziekte of door lichamelijke of geestelijke klachten? Bent u door uw klachten niet in staat een opleiding te volgen, uw werk uit te voeren, aan uw vrije tijd invulling te geven, zich te verplaatsen of uw sociale contacten te onderhouden? En wilt u daar verandering in brengen?

Optimale zelfstandigheid
Met ergotherapie op maat, helpt Ergotherapie Groningen u om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Met tips, advies, training en eventueel hulpmiddelen zorgen wij ervoor dat u de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) weer zonder beperking uit kunt voeren. De ergotherapeut zal uw omstandigheden en mogelijkheden helder in beeld brengen en aan de hand van een plan samen met u aan de slag gaan, zodat u uiteindelijk weer zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Ons doel is namelijk uw optimale zelfstandigheid.

Wij halen de drempels weg
Onze ergotherapeut stelt een behandelplan op maat voor u op. Dit plan is volledig op u, uw huisgenoten en op uw leefomgeving afgestemd. Het bevat allerlei tips, adviezen, trainingen en eventueel hulpmiddelen die ervoor zorgen dat u allerlei dagelijkse handelingen weer zonder beperking uit kunt voeren.

Wilt u zonder beperkingen van het leven kunnen genieten? Wilt u zo zelfstandig mogelijk leven? Neem gerust contact met ons op. Wij halen de drempels weg voor veilig en vertrouwd wonen.

Ergotherapie afgestemd op uw wensen
Onze ergotherapie richt zich op uw leefstijl en werkstijl en op die van uw naasten. Vandaar dat 90% van onze ergotherapie plaatsvindt bij u thuis of op uw werkplek. Onze ergotherapeut kenmerkt zich dan ook door flexibiliteit, inventiviteit, praktisch handelen en een mensgerichte houding. Ook stemt hij de behandeling af met anderen die bij uw situatie betrokken zijn, zoals professionele hulpverleners en werkgevers. Wilt u weer zelfstandig functioneren? Neem vrijblijvend contact met ons op voor ergotherapie afgestemd op uw wensen. Bel ons: tel. (050) 211 00 44

Vergoeding en eigen risico
Ergotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Gedurende maximaal 10 uur per jaar neemt de zorgverzekeraar de kosten voor ergotherapie voor haar rekening. Wel betaalt iedereen het jaarlijkse eigen risico aan de zorgkostenverzekeraar.

Informatie

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur

Kijk voor meer informatie over ons en alle behandelingen op onze website.

1e uur gratis parkeren

De ideale ligging, het diverse zorgaanbod én de (1e uur) gratis parkeermogelijkheden achter het centrum maken van gezondheidscentrum Hoendiep één van de modernste en grootste gezondheidscentra in Groningen en omstreken.

Hoendiep 1 | 9718 TA Groningen